แจ้งการชำระเงิน

ชื่อ (ต้องใส่)

Email อีเมล์ (ต้องใส่)

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องใส่)

เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่โอน

บัญชีธนาคารของทางร้านที่ท่านโอนเงินเข้ามา

จำนวนเงินที่โอน

ใส่รูป (ex. ใบเสร็จการโอนเงิน)

กรุณาใส่คำตอบ เป็นตัวเลข

add_line1