เบอริน่า อ๊อกซี่ ซอฟท์ ดีเวลลอปเปอร์ 9% 1000 มิลลิลิตร

140 บาท

ไฮโดรเจน สำหรับผสมกับครีมย้อมผม