เบอริน่า อ๊อกซี่ ซอฟท์ ดีเวลลอปเปอร์ 12% 1000 มิลลิลิตร

140 บาท

ไฮโดรเจน สำหรับผสมกับครีมย้อมผม