แชมพูเปลี่ยนสีผม ISSY ไม่มีแอมโมเนีย ทุกสี

50 ฿

ภายในกล่องประกอบด้วย 1. แขมพูเปลี่ยนสีผม เบอริน่า อิสซี่ S1 – สีน้ำตาล ขนาด 25 มิลลิลิตร 2.เบอริน่า อ๊อคซี่ มิลค์ 6 % ขนาด 25 มิลลิลิตร 3. เบอริน่า โปรตีน คอนดิชันเนอร์ ขนาด 12 มิลลิลิตร 4. ถุงมือ

ล้างค่า